Felsefe Dizisi
Kitap Listesi

 

 

 

 

 

Böyle Buyurdu Zerdüşt

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche

 

Cem Yayınevi, Friedrich Nietzschenin baş eseri Böyle Buyurdu Zerdüştün yeni basımını sunar. Çok yönlü büyük bir düşünür olan Nietzsche`nin (1844-1900) baş eserini, A. Turan Oflazoğlu çevirmiştir. Nietzsche, yeni düşünce dediği herşeyin sonrasızca yeniden gelişini İranlı bilge Zerdüşt`e söyletmeyi kurmuş, yeni bir yaşama yolunun taslağını çizmiş ve başeseri bu tasarıdan doğmuştur. Kitabın birinci bölümünü bitirince bundan böyle deliler arasında sayacaklar beni diyen Nietzsche, üçüncü bölümü yazınca ben belki de geleceğin bütün insanları için bir yazgıyım, yazgının kendisiyim yargısına varıyor ve başeseriyle Alman dilini yücelttiğine inanıyor.

Çeviren: Turan Oflazoğlu | Yayın Yılı: 2000 |311 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754060409 | Dili: TÜRKÇE

 

 

————————————————————————————————————————————————–

 

 

Aylaklığa Övgü

 

Bertrand Russell

 

Çağımızın en büyük filozof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri olan Bertrand Russell (1872-1970), İngiltere’nin tanınmış liberal ve soylu bir ailesinden gelir. Cambridge Üniversitesini bitirdikten sonra bilimsel çalışmalarına 1895’de gittiği Almanya’da başladı. Birinci Dünya Savaşı’na tüm gücüyle karşı çıktığı için Cambridge’deki hocalık görevine son verildi ve altı ay hapis cezasına mahkum edildi (1918). Russell, ABD’nin Vietnam’da sürdürdüğü savaşa da ilk karşı çıkanlardan biridir. ABD’nin Vietnam’daki suçlarını yargılayan uluslararası mahkemenin başkanlığını yapmış ve bu nedenle bu mahkemeye «Russell Mahkemesi» adı verilmiştir. 1950’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Russell, Aylaklığa Övgü`de faşizm, eğitim, felsefe gibi sorunları irdeliyor. Yayınevimiz daha önce yayımladığı «Evlilik ve Ahlak» adlı yapıtlarından sonra Russell’in «Aylaklığa Övgü» adlı yapıtını Mete Ergin’in çevirisiyle sunar.

Çeviren: Mete Ergin | Yayın Yılı: 2000 |189 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754061998 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Dinle, Küçük Adam

 

Wilhelm Reich

 

Sevgi, iş ve bilgi hayatımızın güzel kaynaklarıdır. Bunları iyi yönetilmesi gerekir. Wilhelm Reich Wilhelm Reich, 1987 yılında Galiçya`nın Dobrzcynica kendinde doğdu. 1920 yılında Viyana Psikoanalitik Cemiyeti`ne (I.P.V.) katıldı. 1928 yılında Viyana`da Seksüel Danışma ve Seksüel araştırma Cemiyeti`nin bilimsel uzman yönetmeni oldu. Bir yandan komüntern ile, Avusturya marksistleri ve Komünist Partisi ile, öte yandan Sigmund Freud okuluyla tartışmaların ardından, 1934 yılında Komünist Partisi`nden ve Uluslararası Psikoanalitik cemiyeti`nden atıldı. ABD`ye göç ettikten sonkra, 1938-1940 yıllarında Kozmik Enerjiyi (Orgon Energie) keşfetti ve 1957 yıllarında ölümüne dek araştırmalarını bu alanda sürdürdü. Alışılamadık sağaltma yöntemleri yüzünden, Amerika`da atıldığı cezaevinde öldü. Wilhelm Reich`ın, deyimlenmiş küçük adama seslenişi, bilimsel değil, insanca bir belgedir. 1946 yazında, yayımlanma amacı olmadan Orgon Enstitüsü`nün arşivi için yazılmıştır. Uzun yaşam ve acı deneyimlerinden dammıtılan, kendi gerçek gereksinimlerinden bilincine varmaları ve artık zalimce kendi kendilerini mahvetmekten vazgeçmeleri için, insanlara yöneltilmiş sarsıcı bir çağrıdır.

Çeviren: Yüksel Pazarkaya | Yayın Yılı: 2006 |128 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068085 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Evlilik ve Ahlak

 

Bertrand Russell

 

Çağımızın en büyük filozof, bilgin ve toplumsal eleştirmenlerinden biri olan Bertrand Russell (1872-1970), İngiltere’nin tanınmış liberal ve soylu bir ailesinden gelir. Cambridge Üniversitesini bitirdikten sonra bilimsel çalışmalarına 1895’de gittiği Almanya’da başladı. Birinci Dünya Savaşı’na tüm gücüyle karşı çıktığı için Cambridge’deki hocalık görevine son verildi ve altı ay hapis cezasına mahkum edildi (1918). Russell, ABD’nin Vietnam’da sürdürdüğü savaşa da ilk karşı çıkanlardan biridir. ABD’nin Vietnam’daki suçlarını yargılayan uluslararası mahkemenin başkanlığını yapmış ve bu nedenle bu mahkemeye «Russell Mahkemesi» adı verilmiştir. 1950’de Nobel Edebiyat Ödülü’nü alan Russell, yaşamı boyunca felsefe, matematik, sosyalizm ve eğitim konularında önemli yapıtlar yazmıştır. Yayınevimiz daha önce yayımladığı «Aylaklığa Övgü» adlı yapıtlarından sonra Russell’in «Evlilik ve Ahlak» adlı yapıtını Ender Gürol`un çevirisiyle sunar.

Çeviren: Ender Gürol | Yayın Yılı: 2008 |189 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066388 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Deliliğe Övgü

 

Desiderius Erasmus

 

Deliliğe Övgü, Erasmus`un en tanınmış yapıtıdır. Bu, içinde akıldan ziyade mizahın, hidayetten ziyade derin bilginin bulunduğu eşsiz bir eserdir. Aynı zamanda bağlayıcıdır da, Delilik Tanrıçası`nın hunisini takarak iyi insanlara tavsiyeler verdiği bu söylevi dinlemeye başladığınızda, bizi nereye sürükleyeceğini öğrenmek ve sonuna dek dinlemek istiyorsunuz

Çeviren: Vildan Kayacan | Yayın Yılı: 2002 |156 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067613 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Utopia

 

Thomas More

 

… Utopia`nın kurumlarını başka uluslarınkiyle karşılaştırınca bir taraftaki bilgeliğe ve insanlığa hayran olmaktan, öbür taraftaki akılsızlığa ve barbarlığa vahlanmaktan kendimi alamıyorum. -Thomas More- Cem Yayınevi, daha önce Çan Yayınları`nda 1964 ve 1968 yıllarında iki baskısı yapılan Utopianın yeni basımını sunar. Kitap, Sabahattin Eyuboğlu ve Vedat Günyol tarafından bir imece çalışması sonucu dilimize kazandırılmıştır.

Çeviren: Ender Gürol | Yayın Yılı: 2002 |159 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067880 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Felsefe Sözlüğü

 

Ivan Frolov

 

Aziz Çalışlar`ın dilimize kazandırdığı felsefe sözlüğü, İvan Frolov yönetiminde Sovyetler Birliği Bilimler Akademisi üyelerince 1984 yılında hazırlanmıştır. Felsefenin yanısıra, doğa bilimleri ve sosyal bilimleri de kapsamaktadır. Felsefe ile bu bilimler arasındaki bu sıkı bağlantıyı ortaya koymakta, başka bir deyişle, birzamanlar felsefe alanı içinde yer alan ontoloji, epistemoloji, mantık, etik, estetik, psikoloji, sosyoloji ve tarihten başka fizik, kimya, biyoloji, astronomi gibi doğa bilimleri; iktisat, siyaset gibi sosyal bilimleri de organik birbiçimde ele almakta.

Çeviren: Aziz Çalışlar | Yayın Yılı: 2002 |544 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754063462 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Din-Felsefe Tartışması

 

İbn Rüşd

 

Din-Felsefe Tartışması, en önemli İslam filozofu sayılan ve Batı skolastik düşüncesini etkilediği söylenen İbn Rüşd`ün kısa bir yapıtı. Ortaçağ`da insanların dinsel inanç denizi içinde yüzdüğü karanlık zamanlarda, birkaç İslam alimi gibi İbn Rüşd de Aristoteles`in Metafizik`i ile tartışıyor ve bu spekülatif düşünceleri yorumluyor. Sonuçta din yönetici çevresi hem İbn Rüşd`ü, hem onun düşüncelerini reddediyor

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2002 |104 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067316 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Rönesans Felsefesi

 

Ernst Bloch

 

Bu kitapta yazar, Rönesans`ta Antik çağın yeniden doğuşunu değil, yeni bir insanın ve yeni bir toplumun doğuşunu görmektedir: Burjuva toplumu: Genelde ihmal edilmiş bu alanı, bu tarihsel dönemeci Rönesans filozoflarıyla bize tanıtır ve bunu yaparken, aynı zamanda Galileo, Kepler ve Newton gibi bilim adamlarına başvurur. Bizim için eksik kalan ve özellikle sanatta devrim diye bilinen Rönesans devrimini bütün bir tablo içinde bize sunar.

Çeviren: Hüsen Portakal| Yayın Yılı: 2002 |160 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067262 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Kant`ın Eleştiri Felsefesi

 

Gilles Deleuze

 

Alman Aydınlanma Felsefesi`nin büyük düşünürü Immanuel Kant (1724-1801) daha çok şu tip tartışmalarıyla tanınır: Salt Aklın Eleştirisi, Pratik Aklın Eleştirisi ve Yargı Gücünün Eleştirisi. Bu yapıtlar Kant`ın temel felsefesini oluşturduğu gibi, daha sonraki felsefesinde de önemli yer tutmuştur. Fransız filozof Gilles Deleuze (1925-1995) Kant`ın bu üç kitabını ele alıyor ve özellikle felsefe öğrencileri ya da bu disipline başlangıç yapanlar için yeniden değerlendiriyor. Kant`ın Eleştiri Felsefesi için bir yerde Kant`ı okuma kılavuzu, Kant`ı tanıtma kitabı diyebiliriz. Felsefeyi sevenler ve bilgece düşünmek isteyenler için de ele alınabilir ve dokunulabilir bir kitap.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2002 |94 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067392 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Hegel ve Aydınlanma Yüzyılı

 

Guy Besse / Guy Planty-Bonjour / Jacques D’Hondt / Marie-Jeanne Königson / Michele Jalley / Pierre Methais / Vitaly Kuznetsov

 

Hegel ve Aydınlanma Yüzyılı, Hegel`in düşünce kaynaklarının bir önceki yüzyılda, özellikle Fransız Aydınlanma düşüncesinde olduğunu ileri süren Hegel`in diyalektik düşüncesine uygun tartışmalı bir kitap. Her bölümünü ayrı bir yazarın kaleme aldığı bu kitap, Hegel`i çeşitli yönlerden anlatırken, aynı zamanda Aydınlanma yüzyılının başlıca filozofları olan Montesquieu, Voltaire, Diderot ve Rousseau gibi büyük düşünürleri de yakından tanımamıza yardımcı oluyor. Aydınlanma yüzyılı ile birlikte Alman İdealizmi`ni de anlamak isteyen felsefe sever okuyucular için güzel bir armağan.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2002 |173 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067439 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Yunan Düşüncesinin Kaynakları

 

Jean-Pierre Vernant

 

Elinizdeki kitap, Eski Yunanistan`da gelişen ve günümüz uygarlığını oluşturan düşüncelerin, toplumsal oluşumların kaynağını açıklıyor. Tarih Sümer`le başlar, ama çağdaş uygarlığın beşiği Eski Yunanistan`dır. Eski çağın tanrısal kralları, yerlerini gücünü halktan alan sivil, krallara Yunanistan`da bırakır. Hukuka bağlı sivil devlet ve sivil toplum yapısı ilk kez Yunanistan`da oluşmaya başlar, devletin yapısı ve işleyişi, toplumun ortak görevleri arasında yer alır. Rasyonel düşünce ve felsefi sistemler yine bu ülkede başlar. Ortaçağ`da dinler çağı ile birlikte karanlıkta kalan Yunan Uygarlığı, Rönesans`la birlikte yeniden can bulur ve yeni bir uygarlık aşamasına vararak günümüz uygarlığını sürdürür. Çalışmalarını Eski Yunan dini ve mitolojisi üzerinde yoğunlaştırmış olan Jean-Pierre Vernant`ın (d: 1914) bu kitabı, çağdaş uygarlığın kaynaklarını anlamak isteyen her okuyucu için kolay okunur bir el kitabı niteliğindedir.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2002 |123 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067422 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Wittgenstein`ın Ardından Beden ve Zihin Hareketleri

 

Erkut Sezgin

 

Wittgenstein`ın Ardından Beden ve Zihin Hareketleri İçinde yer alan yazılar, enstrümental / operasyonel dil kullanma ve mantıksal formlarla analiz / sentez alışkanlıklarını insanla doğayı bölünmeye uğrattığı kaynakta farketmek için bu alışkanlıkları duralatacak düşünme hareketlerini ortaya koymaya çalışıyor. Alışkanlığın duralama, kesintiye uğrama anında insanlık durumunu farkede – yazmayı deniyor.

| Yayın Yılı: 2002 |396 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067590 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Felsefenin Açılımı Kuramsal Yapılardan Yapı-Çözüme

 

Erkut Sezgin

 

Bu kitap Batı felsefesini İyonya`daki başlangıcından günümüze, insan zihnine/bilgi öznesine ve gerçekliğe değgin metafiziksel/varlıkbiümse! varsayımlarına zemin olan temel paradigmalarını, onları kök saldığı düşünme alışkanlıklarından söken ya da çözündüren yapı-çözümsel eleştirileriyle karşıtlığı içinde tanıtmak amacıyla yazıldı. Okurun doğayı/hayatı gözlemlediğine inanırken, fark etmediği fakat kullandığı dilin alışkanlıklarıyla bir okuma içinde olduğunu fark etmesi; bu alışkanlıkları fark ettikçe doğa/gerçeklik okumasının nasıl değişebileceğini fark ettiği bir düşünme/sorgulama sürecine katılması söz konusu. Kitap, felsefenin temel paradigmalarının yapı sökü-münü tanırken, kendi düşünmemize egemen olan sorgulanmamış önkabullerimizi, varsayımlarımızı fark etmenin kendini tanıma etkinliği olarak felsefi araştırmalara kazandırdığı çağdaş açılımın olanaklarını sunmaya çalışıyor.

| Yayın Yılı: 2005 |168 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068023 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

 

 

Esrarıengin Arkeolog

 

Erkut Sezgin

 

Arkeoloji ve mimarlık, günlük anlamlarını hemen anladığımızı sandığımız iki kavram. Felsefe anladığımızı sandığımız kavramlara nüfuz etmemizi sağlayan bir sorgulama, bir derin kazı etkinliği. Ne ki bu düşünme sorgulama etkinliği geliştirilmedikçe; bize öğretilen kavramları, kullanmalık gündelik anlamları üzerinden düşünmeye, anlamlandırmaya hapsolduğumuzu farketmeyen bir konuşma ve tartışma özgürlüğünü sürdürür gideriz. Kuşkusuz durum, sadece bazı kavramlarla sınırlı kalmayan, -bilimsel/ kültürel- kullandığımız bütün kavramlarla olan ilişkimizi karakterize eden bir durum. Sözgelimi atom kavramından, doğruluk, gerçeklik, zihin, demokrasi, özgürlük, adalet, erdem, bilim, felsefe, tarih, toplum, şiir… bütün kavramların yorumuna kadar uzanan bir sorun yumağı sözkonusu. Bu kitapta yer alan yazılar, özel bir okura, kendi çözümleme dolayımından seslenen yazılardan oluşuyor. O özel okurun farklı zekâ (derin duyarlık) kımıltılarının her okurun derinliğinde uyanması umuduyla bir hayatın dolayımına kazınan çiziktirmelerden.

| Yayın Yılı: 2011 |176 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067872 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Candide ya da İyimserlik

 

Voltaire

 

Aydınlanma döneminin en etkin yazarı Voltaire, felsefeden şiire, oradan masala kadar çeşitli kültürel ürünler vermiş, insanlığın daha aydınlık bir yol almasında önemli bir yol oynamıştır. O-nun tüm kavgası, dogmatik ve önyargılı inançların geri plana itilmesi, insan düşüncesinin one çıkmasıdır. Candide, önün en önemli ve günümüzde en çok sevilen yapıtıdır. Candide, ilk gençlik yıllarında daha İyi bir yasam bulmak için dünyayı dolanmaya çıkar Doğal yıkımlar ve insanların kötü davranışları onun peşini bırakmaz. Ama o insan aklına ve çalışma yeteneğine olan güvenini yitirmez. Sonunda bir Türk bahçıvanın tavsiyesine uyarak kendi bahçesini ekip biçmeye başlar. Biz bu güzel eseri Sylvra Leonı`nın giriş yazısı ve Hösen Portakal`m tandım yazısıyla sunuyoruz.

Çeviren: Hüsen Portakal| Yayın Yılı: 2003 |218 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067781 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Sokrates Öncesi Yunan Felsefesi

 

Jonathan Barnes

 

Platon ve Aristoteles`in döşediği yolda, Sokrates öncesi filozofları batı felsefesinin gerçekyaratıcılarıdır. Zenon`un sıradışı ve rahatsız edici paradoksları, günümüz fiziğiyle şaşılacak denli benzeşik olan Demokritus atom teorileri ve Herakleitus`un epigramları… Elinizdeki kitabın içerdiği zenginliklerin bazıları.

Çeviren: Hüsen Portakal| Yayın Yılı: 2004 |331 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067927  | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Küllerin Şöleni

 

Giordano Bruno

 

Küllerin Şöleni, Giordano Bruno`nun üç diyaloğundan birincisidir. Kopernik`in peşinden, Güneş sistemini düşünsel alanda savunan ilk kişi Bruno oldu. Aristoteles-Ptolemaios sistemine karşı çıkarken, kilisenin de dogmalarını yalanlamış oluyordu. Önce bir din adamı olan Bruno, sonra sapkın duruma düştü. Yaşamı sürgünlerde geçti. Gezgin bir yazar oldu. Sonunda Engizisyonun eline düştü, sekiz yıl tutuklu kaldıktan ve yargılandıktan sonra, 1600`de Roma`da yakıldı.

Çeviren: Hüsen Portakal| Yayın Yılı: 2004 |160 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067934 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Sokrates’in Savunması

 

Platon (Eflatun)

 

Sokrates’in Savunması, en geniş anlamda, Sokrates’in mahkemede suçlayanlara karşı kendisini savunduğu bir hitabet örneğidir. Savunma, ayrıca, Sokrates’i kötüleyenlere karşı savunmak ve savunanların inandığı gerçek Sokrates’i tanıtmak için düzenlenmiş genişçe bir edebiyat metnine önemli bir örnektir. “Beni mahkûm eden siz yargıçlarıma söyleyeceğim şudur: Benim ölümüm üzerinden çok geçmeden, benden çok daha ağır bir cezaya çarptırılacaksınız. Beni ölüme mahkûm ederek kendi yargılanmanızdan, yaşamınızın hesabını vermekten kurtulacağınızı sanıyorsunuz. Hiç de sandığınız gibi değil, başınıza beklemediğiniz şeyler gelecek. Bugüne dek ortaya çıkıp sizi sorgulamalarına engel olduğum pek çok kişi artık rahatça sorgulayacak sizi.”

 

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2002 |94 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068367 | Dili: TÜRKÇE