Psikoloji Dizisi

 

 

 

 

 

 

 

 

Amatör Psikanalizi

 

Sigmund Freud

 

”…Mademki amatör psikanalistler etkinlikten alıkonamayıp kendilerine karşı açılan savaşta Kamuoyundan destek görülemiyor, bu durumda onlara öğrenim ve eğitim fırsatının sağlanması, üzerlerinde bir denetim olanağının ele geçirilmesi, etkinliklerine hekim derneğince izin verilmesi, psikanaliz çalışmalarında onların da katkılarına başvurulurak uğraşılarında teşvik edilmeleri, dolayısıyla ahlaksal ve ussal düzeylerini üst bir aşamaya çıkarma konusunda içlerinde gereken hevesin uyandırılması ve böylelikle kendilerinin de var olduğu gerçeğinin dikkate alınması daha doğru bir davranış sayılmaz mı?”

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2009 |112 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065848 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Kitle Psikolojisi

 

Sigmund Freud

 

”…Bireysel psikolojiyle toplum ya da kitle psikolojisi arasında ilk bakışta bize pek önemli görünebilecek karşıtlık, konuyu biraz derinliğine ele aldığımız zaman anikonu yitirir sivriliğini. Gerçi bireysel psikoloji tek insan üzerine eğilir ve onun içgüdüsel gereksinimlerine hangi yollardan doyum sağlamaya çalıştığını araştırır. Ama bunu yaparken, bireyin öbür bireylere ilişkilerini ancak seyrek olarak, ancak istisna sayılacak belli koşullarda gözden uzak tutar. Bireyin ruh yaşamında başkaları`nın örnek, obje, yardımcı dost ya da rakip kişiler olarak her vakit rol oynadığı görülür. Dolayısıyla, bireysel psikoloji haklılığı su götürmeyen bu genişletilmiş anlamda daha başından beri toplum psikolojisi kimliğini taşır.”

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2009 |107 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754065831 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

 

Çocuk Vicdanı ve Biz

 

Hans Zulliger

 

… Çocukluk yaşında vicdan oluşumu, insanın sonraki yaşamında değeri pek ölçülmeyecek bir önem taşır. İsviçreli çocuk psikoloğu Zulliger, Çocuk Vicdanı ve Biz`de vicdan çatışmasına yol açan nedenleri ve bu çatışmayı izleyen tepkileri ele almakta, özdeşleşme, itiraf zorunluluğu, kenid kendini cezalandırma, karakter değişiklikleri gibi konuları işlemektedir. Çocukların eğitiminde eğiticilere ne büyükbir görev düştüğünü açıkça gözler önüne seren Zulliger`in Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkameleri, Çocuklarımızın Korkorkuları, Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi ve Çocukta Oyunla Tedavi adıl kitapları da dizimizin yayınları arasındadır

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2009 |232 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065800 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Çocukta Oyunla Tedavi

 

Hans Zulliger

 

Sağlıklı ve hasta, normal ve sorunlu çocuklarla kırk yıl gibi bir süre düşüp kalkmam, bende küçüklerimiz çokluk yanlış anladığımız ya da hiç anlamadığımız, çünkü onlardan başka türlü düşünüp başka türlü kavradığımız, onların nasıl düşünüp kavradıklarını bilmediğimiz gibi bir kanının uyunmasına yol açtı. Çocuksal düşünü ve çocuksal dünya görüşü üzerinde edinebildiğim az buçuk bilgiden birazını şimdi burada okuyuculara sunmaya ve bunlara dayanarak çocuk psikoterapisi konusunda bazı düşünce ve kanıları öne sürmeye çalışacağım.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |184 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065862 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi

 

Hans Zulliger

 

İsviçreli eğitimbilimci, tıp ve felsefe doktoru Hans Zulliger (1893-19659; Rorschach Yöntemi`nden Z Testi adı verilen, meslek ve öğrenci seçiminde tanınmış bir yardımcı araç olan testi geliştirmiştir. Suçluyu yıldırmak, yaptığını ödetmeye yönelik cezalandırma yönteminin yerine suçluları suçsuz yaşama yönlendirecek daha sağlıklı, etkin ve uygar yöntemlerin bulunduğunu savunan Zulliger, çocuk ruhbiliminin öncüsü sayılmaktadır. Ruhsal çözülmenin gelişmesine büyük katkılarda bulunan yazar, çocuklarda suçluluğa yönelmenin yanlış eğtimiden ya da çevreden kaynaklanan kötü eğitimlerin sonucu oluştuğunu ileri sürerek sağaltımını aynı biçimde ortadan kaldırılabileceğini; yani eğitimin çocuklarda suç işleme eğilimlerini nasıl yokettiğini açıklıyor yapıtlarında. Çocuğun gelişimi ve gelişim bozukluklarını aydınlğa kavuştururken ruh sağlığının korunmasına da hizmet eden Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi Zullger`in yayınlarımız arasında çıkan çocuklarla ilgili Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri, Çocuklarımızın Korkuları, Çocuk Vicdanı ve Biz, Çocukta Oyunla Tedavi adlı diğer yapıtlarıyla birlikte ilginç ve önemli bir dizi oluşturuyor.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1998 |112 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754063400 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Çocuklarımızın Korkuları

 

Hans Zulliger

 

Hemen hiçbir çocuk yoktur ki, ruhunda birtakım korkular yer almasın. Örneğin bazı çocuklara rastlanır, geceleri durup dururken korkuyla yatağından sıçrayarak kalkar ya da zararsız hayvanlardan, hem de kimisi bizim buralarda asla görülmeyen hayvanlardan korkar, bazen de durup dururken kekelemeye başlar, tıpkı küçükkenki gibi yatağını ıslatır vb. davranışlarda bulunur. Anne babalarla eğiticiler bu gibi durumlarda çokluk telaşa düşer, ne yapıp edeceklerini bilemezler. İşte bu küçük kitap, çocuk korkularından bir haylisini açıklığa kavuşturmak, onların karanlıkta kalmış nedenlerini ortaya çıkarmak ve bunlarla nasıl savaşılacağını göstermek amacını gütmektedir.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1998 |236 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754066067 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri

 

Hans Zulliger

Suçlu Çocuklar ve Çocuk Mahkemeleri, yeniyetmelik dönemini yaşayan suçluları yola getirmesi için şimdiye dek izlenmiş ve gelecekte giderek daha çok izlenecek yeni yolları gösterme amacını güdüyor. Bu önemli yazarın, çocuklarla ilgili Çocukta Ruhsal Bozukluklar ve Tedavisi, Çocuklarımızın Korkuları, Çocuk Vicdanı ve Biz, Çocukta Oyunla Tedavi adlı diğer yapıtları da dizimizin yayınları arasındadır.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1998 |112 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754063103 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Jung Psikolojisinin Ana Çizgileri

 

Hans Zulliger

 

Hemen hiçbir çocuk yoktur ki, ruhunda birtakım korkular yer almasın. Örneğin bazı çocuklara rastlanır, geceleri durup dururken korkuyla yatağından sıçrayarak kalkar ya da zararsız hayvanlardan, hem de kimisi bizim buralarda asla görülmeyen hayvanlardan korkar, bazen de durup dururken kekelemeye başlar, tıpkı küçükkenki gibi yatağını ıslatır vb. davranışlarda bulunur. Anne babalarla eğiticiler bu gibi durumlarda çokluk telaşa düşer, ne yapıp edeceklerini bilemezler. İşte bu küçük kitap, çocuk korkularından bir haylisini açıklığa kavuşturmak, onların karanlıkta kalmış nedenlerini ortaya çıkarmak ve bunlarla nasıl savaşılacağını göstermek amacını gütmektedir.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1998 |236 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754066067 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri / Konferanslar

 

Carl Gustav Jung

 

Analitik Psikolojinin Temel İlkeleri, Jung`un 1935 yılında Londra Tavistock Kliniği`nde 200 kadar hekim, psikiyatrist ve psikoterapiste verdiği konferanslardan oluşuyor. Konferanslar daha sonra kitap olarak yayınlandı ve günümüze kadar Analitik Psikoloji`nin temellerine giriş olarak büyük ilgi gördü.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2010 |256 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754064001 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Psikanaliz Açısından Çocuk Eğitimi

 

Louis Corman

 

Louis Corman, bilinçaltının bilinç üzerindeki etkisinden hareket eden Belçikalı ünlü bir psikolog. Elinizdeki kitap, psikologların yanında eğitimcilerin ve bu konuya ilgi duyan ana-babaların da kolayca yararlanabileceği, bu alanda ilk değilse bile, ilk derli toplu bir yapıtı Lois Corman`ın. İnsan varlığının, içinde bulunduğu dünyaya uyumunu nasıl gerçekleştiğini inceleyen Corman, Psikanaliz Açısından Çocuk Eğitimi`nde, çocuğun bedensel ve ruhsal gelişimi içinde bilinçdışının ne denli önemli olduğunu vurguluyor. Bu kitabı hem ülkemizde, hem Fransa`da eğitime emek vermiş Hüsen Portakal`ın çevirisiyle sunuyor, ilgi uyandıracağını umut ediyoruz.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 1998 |208 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754060164 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

İpnotizma ve Telkinle Tedavi

 

Alfred Brauchle

 

Prof. Alfred Brauchle, 1929-1934 yılları arasında toplu ruhsal tedavi çalışmalarını başhekim olarak Berlin-Mahlow`daki Priessnitz Hastanesi`nde, 1934-1943 yılları arasında Dresden`deki Doğal Tedavi Kliniği`nde, 1943-1945 yılları arasında ise Schwarzwald`daki Glotterbad Sanatoryumu`nda sürdürdü. Binden fazla ruhsal toplu tedavi seansı düzenleyen ve elli bine yakın hastayı telkinle tedavi eden Brauchle, seanslarında yalnızca hastaları tedavi etmeyi değil, onları kimi zaman mucizevi bir deva etkisi gösterebilen kendi içlerindeki ruhsal güçlerden yararlanacak biçimde eğitmeyi de amaç edindi. Bilimsel gözlemlerinin sonuçlarını İpnotizma ve Telkinle Tedavi kitabında kaleme aldı. Tıp çevrelerince övgü ile karşılanan, geniş halk çevrelerinin büyük ilgi gösterdiği kitap yüzbinlerce adet satıldı. Hastalıkların doğması ve tedavisinde ruhun ne büyük bir rol oynadığı en sonunda bugün tamamen anlaşılmıştır. 31 yıl önce henüz zaferi elinde bulunduruyora benzeyen materyalizm, günümüzde artık büyük ölçüde tahtından indirilmiştir. Aradan geçen süre içinde o kadar çok şey yaşadık, o kadar çok kahır çektik ki, bugün artık manevi güçlerin taşıdığı önemi kavrayabilecek durumdayız. Ancak, ruh gücünü hastalık gücünün karşısına çıkarıp koyabilmek için bir teknik gereklidir. İşte bu kitapta söz konusu teknik, ister sağlam, ister hasta, her okuyucuya pratik bakımdan yararlar sağlayacak gibi alabildiğine yalın biçimde sunulmaya çalışılmaktadır.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |94 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754066074 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Çocuk Eğitimi

 

Alfred Adler

 

Adler, bu kitabında kişisellikle birlik ve bütünlük, üstünlük eğilim ve çabası, aşağılık kompleksi gibi temel nitelikteki kuramsal görüşlerini çocuklarını ev ve okuldaki gelişimi ve eğitimi üzerine uygular, günümüzde hala geçerliğini koruyan sonuçlara varır. Özellikle işin uzmanı olmayan kişiler için kolay anlaşılır bir üslupla yazılan ve eğitim literatüründe köşe taşı sayılan bu küçükeser, çocukların evde ve okuldaki eğitimiyle ilgili bol miktarda gözlem sunar okuyuculara, anne-babalara, öğretmenlere, kısaca çocuklarla düşüp kalkan herkese gerek çocuk, gerek toplum açısından uygun bir eğitimin nasıl olacağı konusunda gerekli tavsiyelerde bulunur, yol gösterir. Ayrıca çocukların gelişiminde karşılaşılacak aksaklıkların ele alınıp incelendiği bu kitapta, davranış bozuklukları, okulda başarısızlık ve karakter özellikleriyle ilgili olarak bireysel psikolojiyi temel alan akla yakın açıklamalara yer verilir, toplumsallık duygusunun herhangi bir aksaklığa yer vermeyecek gibi geliştirilmesinin önemi vurgulanarak bunun nasıl gerçekleştirileceği anlatılır.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |248 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065756 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Sorunlu Okul Çocuğu

 

Alfred Adler

 

Çocuklarla düşüp kalkmada seçkin bir rehber niteliğini taşıyan bu kitap, çocukların eğitimiyle ilgili olarak çare arayan anne ve babalarla öğretmenlerin yoğun başvurularını karşılaşabilmek için Adler`in Viyana`daki eğitim danışman merkezlerinde başarıyla uygulandığı kısa süreli danışma oturumlarını içermektedir. Adler`in diliyle, çocukların eğitimine ilişkin şikayetler yelpazesi hayli geniştir, çevresiyle ilgisiz üç yaşındaki ve yemek yemek istemeyen dört yaşındaki çocuktan on yedi yaşındaki mahçup delikanlıya kadar uzanır. Okul korkusu, belli derslerdeki başarısızlık, altını ıslatma ve tırnak kemirme, yalan söyleme ve çalma, aşırı duyarlık ve öfke nöbetleri, tembellik, kendine hakim olamama, geçimsizlik, yaramazlık, haylazlık ve cinsel serüvenler, genel bakımsızlık ve toplumla bütünleşme yetersizliği de bu şikayetler arasında yer alır. Bütün bu şikayetler kitapta tek tek ele alınarak çözümlenmeye çalışılmaktadır.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |301 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065763 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Okulda Güç Eğitilebilir Çocuklar

 

Alfred Adler

 

Alfred Adler, 1870`de Viyana`da doğdu. Tıp eğitimi gördükten sonra uzun yıllar hekim olarak çalıştı. Sigmund Freud`un daveti üzerine 1902`de onun çalışma grubuna katıldı. Freud`la yaptığı ortak çalışmalar sırasında psikanaliz üzerine kendi görüş ve düşüncelerini geliştirdi, bu da her iki bilim adamının 1911`de açıkça birbirinden kopmasına neden oldu. Daha sonra Adler, kendi ekolü ve kendi dergisiyle bireysel psikoloji`yi kurdu. 1935`de Amerika`ya yerleşti. Kurduğu psikoloji günümüze kadar canlılığını koruyan yakın bir ilgi ve büyük bir takdirle karşılandı. Konferanslar vermek üzere çıktığı bir gezide 1937`de Aberdeen`de hayata gözlerini yumdu. Bir çocuk okulun gereklerine önceden ne kadar iyi hazırlanırsa, karşılaşacağı güçlükler o kadar az olacak, ne kadar kötü hazırlanırsa, güçlükler o ölçüde artacaktır. Okul, çocuğun denendiği, testten geçirildiği yerdir; çocuğun kendisini bekleyen toplumsal ödeve hazırlanmışlık derecesini belirler. Toplumsal ödeve iyi hazırlanmışlık demek, çocuğun okul düzenine uyum sağlaması, aynı zamanda başkalarını düşünmesi, başkalarına ilgi duyması, okul yaşamının yalnız hoşa giden yanlarını alıp benimseyerek bir armağan gibi bağrına basması değil, sorunlarına da sahip çıkması ve çözümlerine katkıda bulunması demektir.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1999 |163 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066500 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Kadın Psikolojisi

 

Gustav Hans Graber

 

İsviçreli ünlü psikolog ve psikoterapi uzmanı Dr. Gustav Hans Graber, kariyerinin başlangıcında öğretmen olarak çalıştı. Bern`de Çocukta Ambivalens isimli çalışmasıyla doktorasını yaptı. 1929`da Stuttgart`ta bir muayenehane açarak psikanaliz yöntemiyle ruh hastalıklarını tedavi etmeye başladı. 1931 ve 1932 yılları arasında Berlin`de bilimsel çalışmalarını sürdürdü ve daha sonra buradaki Psikanaliz Derneği`nin ve Uluslararası Psikanaliz Kulübü`nün üyesi oldu. Stuttgart`a dönüşünde, burada Güney Almanya Psikanalistler Grubu`nu kurdu ve 1941`den 1943 yılına kadar Stuttgart`taki Psikolojik Araştırma Grubu`nu ve Derinlik Psikolojisi Enstitüsü`nü kurdu ve yönetti. Çok sayıda kitabı da yayınlanan Graber, Psikolog adıyla bir dergi de çıkardı. Gaber, Kadın Psikolojisi`nde kadın ruhunu çok iyi tanıyan biri olarak karşımıza çıkar. Bilimsel temellere dayanan, herkes tarafından anlaşılabilecek olan kitapta, çelişkili kadın ruhunun anlatımıyla yola koyulur, tek tek kadın tiplerini derinlik psikolojisi açısından inceler, kadınlardaki ruhsal hastalıklar üzerine eğilir ve ezeli-kadınsal üzerindeki kapsamlı bilgiler sunar. Kadınların gerçek benliklerine kavuşmalarına yardımcı olmayı, ruhsal gelişim bozukluklarından ve komplekslerden kendilerini kurtarmalarını sağlamayı amaç edinen Graber, zengin deneyimlerden yola koyularak kadının kendi kendini tanımasına, gerçek yazgısını ve gerçek mutlluğunu ele geçirmesine katkıda bulunur.

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 1999 |286sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065794 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Eğitimde Özgürlük ve Saldırganlık

 

Hüsen Portakal

 

Çağımızda teknoloji gibi eğitim de evrensel bir boyut kazandı. Eğitim, toplumları ortaçağdan ya da antik çağlardan alıyor ve yeni çağa getiriyor. Eğitim sayesinde hızla gelişme, daha ileri bir insan olma sürecine girmiş bulunuyoruz. Elbette eğitim derken, çağın gereklerine uygun ve geleneksel anlayıştan kurtulmuş bir eğitim demek istiyoruz. Bu nedenle, bu kitapta eğitimi çok geniş bir görünüm içinde ele alma gereğini duyduk. Antik çağdan ya da ilkel toplumlardan örnek vermek, sanırız konunun iyice anlaşılmasına yardımcı olacaktır. Çünkü eğitim süreci bizim için gerçekte insanın insan olma sürecidir. Bu nedenle ilkel toplumlar bizim için çok güzel örnekler oluşturuyor; hangi toplumda bireyin saldırgan, hangi toplumda barışçı olduğu konusunda aydınlatıcı ipuçları veriyor. Bize göre eğitim, belli ideolojilere ya da toplumsal sınıflara değil, doğrudan doğruya çocuğa hizmet vermelidir.

| Yayın Yılı: 1999 |194 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754066981 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Bilinçdışı ve İnsan

 

Jean Paul Charrier

 

Fransız psikanalizcisi Jean Paul Charrier`nin güzel bir incelemesi olan Bilinçdışı ve İnsan adlı bu kitap, insan psikolojisinin evrimini, temel yapısını ve psikanalizle ilgili ana kuramların tartışmasını bize sunuyor. İnsan psikolojisinin zor anlaşılırlığının ve değişkenliğinin, sanıldığından çok daha karmaşıkve dinamik bir yapıya sahip olmasından ileri geldiğini anlatıyor. Elinizdeki bu küçük kitap, kendimizi daha iyi tanımaya yardımcı olurken, başta psikologlar ve eğitimciler olmak üzere, çocuk sahibi tüm aileler için bir kılavuz niteliğini de taşıyor.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2000 |127 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754067170 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Babaya İsyan/ Sosyopsikanalitik Bir Deneme

 

Gerard Mendel

 

Babaya İsyan çok yönlü, çok kapsamlı bir kitap. Birey toplum ilişkisinin ve modern uygarlığın kendi psikolojimiz açısından eleştirisi. Politik, felsefi ve edebiyat yazınında insan psikolojisinden örnekler. Sosyo-kültürel bir kurum olan okulun otoriter bir yapı içinde geleneksel kültürü kuşaktan kuşağa aktarma işlevini yüklenmesi… Ele alınan konular ne olursa olsun, kitap insan özgürlüğü çevresinde dönüyor ve insan özgürlükle bütünleşiyor. Özgürlük sorunu olan gençlerin, psikologların ve belki de eğitimcilerin Babaya İsyan’a beklenen ilgiyi göstereceğini umuyoruz.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2000 |424 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754067139 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Psikanaliz Açısından Cinsel Yaşamın Kökenleri

 

Sandor Ferenczi

 

Dr. Sandor Frenczi (1873-1933), Budapeste’de dogdu ve tip ögrenimini Viyana’da yapti. Frenczi, Freud’un “gizli veziri” adini almis, onun yakin çalisma arkadasi olmustur ve ayni zamanda Macar Psikanaliz Dernegi’nin kurucularindandir. Onun toplu yapitlari arasinda Thalassa’nin (Psikanaliz Açisindan Cinsel Yasamin Kökenleri) ayri bir yeri vardir. Ve bu küçük kitap Bati kültürü içinde önemli bir yere sahiptir. Çünkü Thalassa biyolojik ve psikolojik verilere dayali bilimsel bir denemedir.
Freud’a göre bu kitap, “Ferenczi’nin en parlak, en derin yapitidir. Psikanalizi cinsel süreç biyolojisine, ama ondan da öte tüm organik yasama uygulamadir. Psikanalitik uygulama girisimlerinin belki de en gözüpek olani bu kitapta bulunuyor.”

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2000 |2141 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754067019| Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Hz. Musa ve Tektanrıcılık

 

Sigmund Freud

 

Avusturyalı nörolog ve psikanalist Sigmund Freud 1856 1939 Viyana Üniversitesi’ndeki tıp öğreniminin ardından ruhsal kökenli hastalıklar özellikle isteri üzerine araştırmalara yöneldi. Bir süre Viyanalı tıp doktoru Josef Breuer ile çalıştı. 1900’lerde psikanalitik kuramını geliştirdi ve nevrozların tedavisiyle uğraştı. 1902’de profesör oldu. 1908’de sonraki yıllarda birçok ünlü psikanalist yetiştirecek olan Viyana Psikanaliz Enstitüsü’nü kurdu. Çözümlemelerinde cinselliğe belirleyici bir yer ayıran Freud çağımızın kültürel ve toplumsal sorunlarının çözümüne bakış açısıyla önemli katkılarda bulundu. 1930’da Goethe Armağanı’nı kazandı. Avusturya’nın Nazilerce işgalinden sonra 1938’de Londra’ya göç etti ve burada öldü.

Çeviren: Kâmuran Şipal| Yayın Yılı: 2000 |127 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754066609 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Beş Konferans ve Psikanalize Toplu Bakış

 

Sigmund Freud

 

”… Şunu görüyoruz ki insanlar dış engellerden ötürü ya da iç uyum adaptasyon eksikliği nedeniyle cinsel gereksinimlerinin doyumunu realitede ele geçirmedikleri zaman hastalanıyor. Yine görüyoruz ki insanlar kaçıp hastalığa sığınıyor hastalanarak kendilerinden esirgenen doyumun yerini tutacak yerdeş bir doyum sağlamaya çalışıyorlar. Gözlemlerimizin ortaya koyduğuna göre sayasal patolojik belirtiler hasta kişinin cinsel etkinliğinin bir parçasını ya da cinsel yaşamının tümünü kapsıyor realite’den kendini uzakta tutuş nevrozluların ana eğilimini beri yandan hastalığın yol açtığı asıl yıkımı oluşturuyor. Saptadığımız bir başka nokta hastalarımızın iyileştirmeye karşı gösterdiği direnişin bir tek değil birden çok nedene dayanmasıdır.”

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |127 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754067170 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Sosyo-Psikanaliz Açısından Otorite

 

Gerard Mendel

 

Çağımızda köleci toplumlar ve otoriter devletler geride kalırken, bireyin özgürlüğü ön plana çıktı. Günümüzde birey artık devletin, çocuklar yetişkinlerin mülkiyetinde değil. Eğitimin hareket noktası çocuktur.
Otorite karşıtı özgürlük düşüncesini kendine temel uğraş yapmış çağımızın ünlü düşünürlerinden Gerard Mendelin ‘Babaya İsyan’ından sonra; çocuğun varlığına saygı göstermek, onu temel almak isteyen herkesin okuyabileceği ‘Sosyo-psikanaliz Açıdan Otorite / Son Sömürge Çocuk’ adlı eserini sunuyoruz.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2000 |216 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754067989 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Çocukta Zihinsel Gelişim

 

Çocukta Zihinsel Gelişim

 

Jean Piaget

 

Jean Piaget 1896’da İsveç’te dünyaya geldi. Bilgi kuramı (epistemoloji) ve çocuğun zihinsel gelişimi konusunda çok önemli çalışmaları vardır. En özgün çalışmaları çocuğun dil ve düşünce gelişimi üzerinedir ve aralarında Çocukta Zihinsel Gelişim’inde bulunduğu yapıtları kendi sağlığında klasikleşmiştir.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 2000 |127 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9754066922 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Barış Düşüncesi ve Saldırganlık

 

Barış Düşüncesi ve Saldırganlık

 

Alexander Mitscherlich

 

Alexsander Mitscherlich, insanda iki temel tepi olan cinsellik ve saldırganlık arasında bağlantı olduğunu söyleyen psikanalizci kurama bağlı kalırken, saldırgan yapıyı cinsellikle birlikte açıklıyor ve barış adına bu saldırganlığa karşı çıkıyor. İnsanın saldırganlığı yalnız doğal ve bireysel mi, yoksa bu aynı zamanda bir toplum ve uygarlık sorunu mu? Bir toplumun yöneticileri insanın saldırganlığını etkisiz hale getirmek yerine, bun canlı tutup savaşta kullanıyor olmasınlar?
İnsandaki barışçı eğilimle savaşçı eğilim birbiriyle nasıl bağdaşıyor ve bu savaşçı eğilim ortadan kaldırılarak barışçı eğilim nasıl korunabilir?
Çağımızın önemli düşünürlerinden Alman psikanalizci Mitscherlich, işte bu sorunu inceliyor ve bir çözüm bulmaya çalışıyor.

Çeviren: Hüsen Portakal | Yayın Yılı: 1999 |118 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9754066981 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Derindeki İçbütünlük

 

John Beebe

 

”İçbütünlük diyarına büyüleyici bir keşif yolculuğu… İnsan Dr. Beebe’nin öylesine ustaca çizdiği geniş panaromanın hakkını veremiyor… Güzel, şiirsel yazıyor, bir düşünce diğerine iz bırakmadan akıyor. Dahası yalnızca içbütünlük hakkında yazılmamış, içbütünlükle yazılmış… Entellektüel olarak uyarıcı, ince bir biçimde ayrıntılı, duyarlılık dolu ve çok sezgisel. Zıt kutupları (kuramsal ve kişisel, genel ve özel) kolayca birleştirilmiş görünüyor… Meydan okuyan bir kitap. Ziyadesiyle tavsiye ediyorum.”-Yoram Kaufmann

Çeviren: Halide Aral | Yayın Yılı: 2009 |157 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754068740 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Psikanaliz Üzerine

 

Sigmund Freud

 

“…Psikanaliz, çocukların ruhsal yaşamından kalkarak erişkinlerin ruhsal yaşamını ele geçirmeye çaba harcamış, çocuk erişkinin babasıdır kuralına önem ve ağırlık kazandırmıştır. Erişkin ruhunun çocuk ruhunun bir uzantısı olduğunu saptamış, çocuk ruhunun erişkin ruhuna dönüşürken geçirdiği erişikliği ortaya koymuştur. Çocukluklarımızın ilk yılları söz konusu olunca, pek çoğumuzun belleği bir boşluğu içerir; pek çoğumuz, bu yıllara ilişkin yaşantılardan yalnızca bazı parçaları anımsarız. Şurasını rahatlıkla ileri sürebiliriz ki, psikanaliz bu boşluğu doldurmuş, insanlardaki çocukluk yıllarını kapsayan unutkanlığı ortadan kaldırmıştır.”

Çeviren: Kâmuran Şipal | Yayın Yılı: 2000 |112sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754065961 | Dili: TÜRKÇE