Türk Yazarları Dizisi
Kitap Listesi

 

 

Güz Öyküleri

 

Yüksel Pazarkaya

 

Yüksel Pazarkaya`nın Güz Öyküleri, 91 kısa öyküden oluşuyor. Eylül, ekim ve kasım aylarının her günü için bir kısa öykü ya da anlatı sunuyor. Bunların bazıları kısa öykü tanımını zorlayarak, anlatım sanatının çeşitlemeleriyle farklı bir yapıt sergiliyor.

| Yayın Yılı: 2007 |240 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068542 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Kış Öyküleri

 

Yüksel Pazarkaya

 

Kış Öyküleri ile Yüksel Pazarkaya´nın her güne bir öykü dizisinin Güz Öyküleri´nden sonra ikinci kitabını sunuyoruz. Aralık, ocak, şubat aylarının her günü için bir öykü ya da betim. Özelliği, günlük yaşamın sadeliğinden, genelde göze batmayan ya da umursanmayan ayrıntılarından, yaşanmışlıklarından kotarılan anlatılar olması. Yalın, yoğun, gereğinde şiirsel bir dille. Çağdaş Takvim Öyküleri..

| Yayın Yılı: 2007 |192 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068607 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Bahar Öyküleri

 

Yüksel Pazarkaya

 

Takvim Öyküleri, farklı bir öykü türünün ürünleri. Bahar Öyküleri, Yüksel Pazarkaya`nın dört kitaptan oluşan takvim öykülerinin, daha önce yayınlanan Güz Öyküleri ile Kış Öyküleri ardından üçüncü kitabı. Bahar Öyküleri, Mart, Nisan ve Mayıs aylarının her günü için ayrı bir anlatıyı içeriyor. İç ve dış yaşanmışlığın dile vurumu. Günlük yaşantıların somutluğuyla iç evrenin düşselliği, anlatıcı Ben`in o günkü havasına göre, bu öykülerde yansıyor.

| Yayın Yılı: 2009|224 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068696 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Yaz Öyküleri

 

Yüksel Pazarkaya

 

Takvim öyküsü Rönesansın, dolayısıyla matbaanın bir ürünüdür. Matbaa ile birlikte takvim üretimi ve yayımı da hız kazanmaya, bu ürüne okunacak metinler konulmaya başlamıştır. Bu metinlerin özelliği, okuma alışkanlığı sürecinin henüz başında yaşayan insanlara uygun, okumayı sevdirecek, yaygınlaştıracak metinler olmasıdır. 16. yüzyıldan itibaren artan okuma gereksinimini karşılamak amacıyla takvimlere tarih ya da yazın eki olarak konur. 1780lerden itibaren, aydınlanmayla yaygınlaşır, gelişir. Bazı batılı yazarlar 19. yüzyıldan itibaren, bu türe edebi bir nitelik vererek, takvim ortamından ayrı yazmaya başlarlar. XX. yüzyılda da bu edebi türün ürünleri takvimden ayrı özgün derlemelerde toplanmaya başlar. Hebel`den Brecht`e birçok yazar, halk yaşamından eğlendiren, düşündüren konuları takvim öyküleri türünde kaleme almıştır. Türk yazınında bu türün örneği neredeyse yoktur. İlk kez dört kitap halinde yayınlanan Güz Öyküleri, Kış Öyküleri, Bahar Öyküleri, Yaz Öyküleri ile bu türü, batıdaki örneklerinden bağımsız, özgün olarak deneyen takvim öyküleri sunuluyor. Öykü türüne sokulacak metinler yanında anı, deneme, günce, betim, söylence türlerini çağrıştıran metinlerin de yer aldığı, kısaca anlatıyı bütün olarak kucaklamayı amaçlayan çağdaş yazılar. Hem öykü, hem her şey.

| Yayın Yılı: 2009 |224 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068726 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Oturma İzni – Güz Rengi

 

Yüksel Pazarkaya

 

İlk kez 1977 yılında çıkan Oturma İzni, gönüllü ya da zorunlu göç eden insanların sarsıcı olduğunca, şiirsel öykülerini içeriyor. Bu öyküler, göç insanları üzerine yazılanların klâsik kitabı oldu. Göçün ellinci yılında Oturma İzninin yeni basımını, bu öykülerden sonra seksenli ve doksanlı yıllarda yazılmış, ilk basımı 1998 yılında Güz Rengi adıyla çıkan 12 öyküyle bir arada sunuyoruz.

| Yayın Yılı: 2011 |200 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068344 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Büyük Ölüler Meydanı

 

Veysel Dikmen

 

Veysel Dikmen`in bu romanı, dış görünüşü ile Osmanlı İmparatorluğu`nun son günlerini, özellikle de İkinci Meşrutiyet dönemini konu edinmektedir. Ancak, hemen şunu belirtmek isterim ki, bu nesnel tarih ve coğrafyanın bir bilimsel bilgi ve gerçeklik olmaktan çıkarılıp bir yazınsal tarih ve coğrafya haline dönüştürülmesi de gerçekten ustaca başarılmıştır… Ve, şunu hemen bütün içtenliğimle söyleyeyim ki, Veysel Dikmen`in bu romanından çok şey öğrendim. Kuşkunuz olmasın, keyifle okuyacağınız bu romandan siz de çok şey öğreneceksinizdir mutlaka.

| Yayın Yılı: 2006 |344 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754068313| Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Büyük Ölüler Meydanı

 

Veysel Dikmen

 

Veysel Dikmen, 2006`da yayımladığımız Büyük Ölüler Meydanı`nda, İttihat ve Terakki`nin tarihini roman biçiminde okuyucuya sunmuştu. Olumlu eleştiriler alan bu tarihsel romanın ardından, yazar bu kez Osmanlı Devleti`nin son yüzyılına ışık tutan yeni bir tarihsel romanla karşımıza çıkıyor. Kayıp Ruhlar Cenneti, yeniçerilerin kıyıma uğratılmasından Birinci Dünya Savaşı`nın sonuna dek geçen süreci, tarihi kaynakların titiz bir incelemesine dayanarak okuyucuya sunuyor. Dikmen, sadece olayların resmi tarihe uygun anlatımıyla yetinmiyor, perde arkasındaki nedenlerden tarihi kişiliklerin gizli kalmış yönlerine dek pek çok ayrıntıyı da okuyucuya sunuyor. Bunu kuru bir anlatımla vermeyi değil, renkli bir roman yazmayı da başarıyor. Veysel Dikmen`in daha önce yayınevimizden Sıcak Tanrıdan Soğuk Ekmek, Düşlerin Şarkısı Yok, Gözyaşlarımı Size Bırakıyorum, Büyük Ölüler Meydanı adlı romanları ile Babilonya Şarkıları adlı mitolojik öyküleri içeren epik eseri yayınlanmıştı. Yazarımızın, çeşitli sanat ve edebiyat dergilerinde yayınlanmış denemeleri bulunmaktadır.

| Yayın Yılı: 2011 |840 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN: 9789754069006 | Dili: TÜRKÇE