Anton Çehov Kitaplığı
Kitap Listesi

 

 

Bütün Öyküler 1 (1880-1884)

 

İlk öykülerini 20 yaşlarında daha tıp fakültesi öğrencisiyken sanat dergilerine gönderen Anton Çehov mizahi metinler yazdığı için adını Antoşa Çehonte diye değiştirmiştir. Zorba bir babanın hepsi de okuyan cin gibi altı çocuğu, yaşadıkları taşra kentinin (Taganrog) insanlarını kendi aralarında keskin bir gözlem gücüyle eleştiriyor, iğneliyor, gülünç taraflarını öne çıkarıyorlardı. Çehov`un bu ciltte toplanan ilk öyküleri işte böyle bir ortamda gelişen yazarın ürünleridir. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |336 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066050 | Dili: TÜRKÇE

————————————————————————————————————————————————–

 

Bütün Öyküler 2 (1885-1886)

 

Bir yanda toprak köleliğinden yeni kurtulmuş, okuma-yazma bilmeyen yoksul köylüler, bir yanda kendilerini soylu sayan, çoğunluğu Batı kültürünü benimsemiş toprak ağaları…Öte yanda küçük devlet memurları, kodamanlar… Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve tüccarlar, sanayiciler… Çarlık Rusyası`nın insan yapısını oluşturan bütün bu öykü kahramanlarını Çehov`ın öykülerinde yakından tanıyıp seveceksiniz. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |366 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19,5 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066104 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Bütün Öyküler 3 (1886)

 

Anton Çehov`un çevresinde insanı güldüren, düşündüren olaylar yaşanmaktadır. Yazar bu olayları ele alır, olay kahramanlarını en çarpıcı yönleriyle irdeler. Ancak derin ruhsal irdelemeler değildir bunlar. İnsanı yargılamadan, suçlamadan, hiçbir kahramanını kötülemeden, herhangi bir konuda yan tutup okuru etkilemeye kalkmadan ince, biraz da hüzün veren bir mizahla anlatır olanları. Yazarın olaylar ve insanlardan edindiği derin izler, izlenimler ön plandadır; yorum, yönlendirme yazarın amacı değildir. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |352 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 12×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066289 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Bütün Öyküler 4 (1887)

 

Anton Çehov`un öykülerinde ülke sorunlarını tartışan aydınlarla karşılaşırız. 19. yüzyılda Rusya`nın toplumsal sorunlarının çokluğu düşünen insanlarını çözüm yolları aramaya zorlar. Gelişme biçimini ileri Batı toplumlarına benzetmekte arayanlar olduğu gibi, çözümü kendi gelenek ve göreneklerine bağlı kalmakta öngörenler (Slavcılar, dinciler), toplumcu görüşleri benimseyenler, her görüşü reddeden anarşistler, nihilistler vardır. 1700`lerde başlayıp 1990`da Sovyetler Birliği`nin dağılmasına kadar Rus toplumunun geçirdiği aşamalar ile Türk toplumunun gelişim çizgisi büyük bir koşutluk göstermektedir. Şimdi bile… Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |352 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066296 | Dili: TÜRKÇE

 

 

Bütün Öyküler 5 (1888-1891)

 

Çehov`un Bütün Öykülerinin bu cildinde Bozkır adlı uzun öykü yer almaktadır. Bozkır Avrupa Rusyası ortagüney bölgesi doğasının ve kırsal insanlarının destanıdır. Bir çocuğun gözüyle bir araba yolculuğu anlatılır. Hepimizin yakından tanıdığğı doğa olayları, sade insanların dünyası çarpıcı bir biçimde betimlenir. Ciltteki öbür öykülerde de evrensel insan karakterleri yanında Rus toplumuna özgü değişik karakterler çıkar karşımıza. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |400 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066432 | Dili: TÜRKÇE

 

 

https://static.kitapnetwork.com.tr/thm/250/00000000000000008138.jpg

 

Bütün Öyküler 6 (1891-1893)

 

Bir yanda toprak köleliğinden yeni kurtulmuş, okuma-yazma bilmeyen yoksul köylüler, bir yanda kendilerini soylu sayan, çoğunluğu Batı kültürünü benimsemiş toprak ağaları…Öte yanda küçük devlet memurları, kodamanlar… Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve tüccarlar, sanayiciler… Çarlık Rusyası`nın insan yapısını oluşturan bütün bu öykü kahramanlarını Çehov`ın öykülerinde yakından tanıyıp seveceksiniz. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |440 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066449 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

Bütün Öyküler 7 (1893-1895)

 

Bir yanda toprak köleliğinden yeni kurtulmuş, okuma-yazma bilmeyen yoksul köylüler, bir yanda kendilerini soylu sayan, çoğunluğu Batı kültürünü benimsemiş toprak ağaları…Öte yanda küçük devlet memurları, kodamanlar… Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve tüccarlar, sanayiciler… Çarlık Rusyası`nın insan yapısını oluşturan bütün bu öykü kahramanlarını Çehov`ın öykülerinde yakından tanıyıp seveceksiniz. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |400 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066876 | Dili: TÜRKÇE

 

 

Bütün Öyküler 8 (1895-1900)

 

Bir yanda toprak köleliğinden yeni kurtulmuş, okuma-yazma bilmeyen yoksul köylüler, bir yanda kendilerini soylu sayan, çoğunluğu Batı kültürünü benimsemiş toprak ağaları…Öte yanda küçük devlet memurları, kodamanlar… Rus, Yahudi, Rum, Ermeni esnaf ve tüccarlar, sanayiciler… Çarlık Rusyası`nın insan yapısını oluşturan bütün bu öykü kahramanlarını Çehov`ın öykülerinde yakından tanıyıp seveceksiniz. Anton Çehov`un Bütün Öyküleri Pravda Yayınevi`nin Moskova 1970 basımlı 8 ciltlik Anton Pavloviç Çehov`un Bütün Yapıtları adlı yayını esas alınarak çevrilmiştir. Türkçe`ye yeniden kazandırılan bu öykülerin üçte ikisi ilk kez Türk okurunun karşısına çıkmaktadır. Çehov`un tüm öykülerinin yayınlanması Cem Yayınevi için bir övünç kaynağı olacaktır. Cumhuriyetimizin yetmiş yıllık kültür birikimine böylesine önemli bir katkıda bulunmak kaçınılmazdı. Türkçe`miz sürekli gelişmekte, çeşitli engellemelere karşın ulusal dil kimliğini kazanmaktadır.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |432 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754066883 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

Bütün Oyunlar 3 Kitap Takım

 

Çehov`un bütün öykülerini yayımlayan Cem Yayınevi, yine Mehmet Özgül`ün Rusça aslından yaptığı özenli çevirilerle Çehov`un bütün oyunlarını üç kitap olarak sunuyor. İlk kitapta, Çehov`un 1886 – 1889 arasında yazdığı, Tütünün Zararları, Ayı, Bir Evlenme Teklifi adlı tek perdelik oyunlarla, İvanov ve Vanya Dayı adlı dört perdelik oyunlarını bulacaksınız. Vanya Dayı`nın Türkiye`deki serüvenini, oyunun hemen ardından Levent Yılmaz`ın titiz araştırmasıyla sunuyoruz. İkinci kitapta, Çehov`un 1889 – 1896 arasında yazdığı, Anayol Kıyısında, Yazlıkçı, Düğün ve Jübile adlı tek perdelik oyunlarla, Martı adlı dört perdelik oyunu bulacaksınız. Martı`nın Türkiye`deki serüvenini, oyunun hemen ardından Levent Yılmaz`ın titiz araştırmasıyla sunuyoruz. Üçüncü kitapta, Çehov`un 1901`de yazdığı Üç Kız Kardeş ve 1904`de yazdığı Vişne Bahçesi adlı oyunları bulacaksınız. İki oyunun da ardından, Üç Kız Kardeş ve Vişne Bahçesi oyunlarının Türkiye`deki serüvenlerini Levent Yılmaz`ın titiz araştırmasından okuyabilirsiniz.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2000 |638 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754068498 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

Çağdaşlarının Anılarıyla Anton Çehov

Aleksandr İvanoviç Kuprin / Iwan Alexejewitsch Bunin / Konstantin Stanislavski / Maksim Gorki / V. Korolenko / V. Nemiroviç-Dançenko

Elinizdeki kitap, Anton Çehov`un çağdaşı olan kültür ve sanat adamlarının Çehov`la ilgili anılarının toplamı. Gorki, Stanislavski, Dançenko, Kuprin ve Bunin gibi 27 sanatçının içtenlikle yazdıkları bu anılarla Çehov`u daha yakından tanıyoruz. Sovyetler Birliği`nde birçok kez basılan Çağdaşlarının Anılarıyla Anton Çehov adlı bu kitapla Çehov`un eşsiz güzellikteki öykü ve oyunlarını nasıl yazdığını, dostları, sanat adamları ve kalabalık bir aile ortamındaki yaşamıyla, o dönemin sanat ve kültür ilişkilerini, dönemin toplumsal gelişmesiyle birlikte öğreniyoruz. Cem Yayınevi, Mehmet Özgül`ün Rusça aslından yaptığı çevirisiyle 8 ciltte toplanan Anton Çehov-Bütün Öyküler adlı toplu yapıtından sonra bu önemli tamamlayıcı kitabı, aynı çevirmenin kaleminden okurlarının beğenisine sunar.

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2002 |671 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067323 | Dili: TÜRKÇE

 

 

Anton Çehov`un Öykü Sanatı

… Çalışmamızda, yazarın başlangıç ve olgunluk dönemine ait en önemli yapıtlarını ele aldık. Anton Çehov`un eserlerini, bütünlük oluşturan bir sistem olarak inceledik. Öykülerinin, XIX. yüzyılın sonuna doğru Rus edebiyatında meydana gelen özel süreçlere bağlı sanatsal sistem içindeki yerini belirledik. Bazen aynı öykülerine ve düşüncelerine tekrar dönerek onlara farklı açılardan yorum getirdik. Anton Çehov`un düzyazı sanatı söz konusu olunca özellikle kısa öyküleri kastedilir. Biz de, özellikle kısa yapıtlarının üzerinde dururken, bazen uzun öykülerini de ele aldık, çünkü yazar, bu alanda da büyük başarı elde etmiştir. Bu nedenle genelde öykü terimini kullanarak, gerekli olduğu zaman kısa öykü ve uzun öykü tabirlerine yer verdik…

Çeviren: Mehmet Özgül | Yayın Yılı: 2002 |151 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067477 | Dili: TÜRKÇE