Yeni Çıkanlar

 


 

Gorki – Seçilmiş Öyküler (Ciltli)

 

Maksim Gorki

 

Gorki, Rus klasik yazarlarının son, çağdaş Rus edebiyatının da ilk temsilcilerindendir. Bu bakımdan, Rusya’da iki edebi çağı birbirine bağlayan önemli bir halkadır. Gorki’nin kendisinden önce gelen Rus klasik yazarlarından çok daha kısa bir zamanda dünyaca benimsenmesinin nedenlerini belkide burada aramak gerekir.

Gorki, bütün öteki büyük sanatçılar gibi yapıtlarında romantizmle realizmi birleştirmiş bir yazardır. Ama Gorki’nin gerek realizminde gerek romantizminde büsbütün başka bir özellik vardır. Gorki’nin romantizmi, aktif bir romantizmdir. O, hayalinde süsleyip püslediği olaylara boyun eğmez, onlara kendi görüşlerine, kendi anlayışına göre bir yön verir.

Gorki’nin 45 öyküsünün yer aldığı bu zaman-dizinsel seçkiyi Hasan Âli Ediz’in yetkin çevirisiyle sunuyoruz.

Çeviren: Hasan Âli Ediz | Yayın Yılı: 2012 |496 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754069099 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Geçip Giden Her Saat Daha Gençleşiyor

 

Yüksel Pazarkaya

 

Cem Yayınevi`nin önerisiyle XX. yüzyılın büyük dünya şairi Rainer Maria Rilke`nin bütün şiir kitaplarını yaklaşık on yıl süren bir çalışmayla çevirdim. Cem Yayınevi, Rilke`nin ilk gençlik, orta ve olgunluk dönemi şiirlerini kapsayan on iki kitaplık toplamı Türkçede ilk kez şiirseverlere sunuyor. On yıla yayılan bu çeviri sürecinde bir şair ve edebiyat bilimci olarak, Rilke şiirinin bazı özellikleri ve yaşamının ilginç yanları üzerine yaptığım birkaç çalışma ve deneme bu sürecin yan ürünü oldu. “Çevirinin Estetiği”, “Rilke Şiirinde Toplumsal İçerik”, “Rilke`nin Rusya Gezileri”, “Rilke`nin Aşkları ve Kadınları” çalışmanın ana başlıkları. Rilke ve şiir severlere bu derlemeyi armağan ediyoruz. -Yüksel Pazarkaya-

Çeviren: Yüksel Pazarkaya | Yayın Yılı: 2012 |80 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 13×19 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754069082 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

Zweig – Seçilmiş Öyküler (Ciltli)

 

Stefan Zweig

 

Zweig’in öyküleri insanın ruh, duygu ve düşünce derinliklerine, bunların yol açtığı davranışlara yönelik öyküler olarak, yalnızca bir çağın tanıklığıyla yetinmeyip insan özünün çağlar ötesi süreğenliğiyle dün olduğu gibi bugün ve yarın da okunacaktır.Zweig’in 19 öyküsünün yer aldığı bu zamandizinsel seçkiyi Almanca asıllarından yapılmış yetkin çevirileriyle sunuyoruz.

Çeviren: Kâmuran Şipal, Yüksel Pazarkaya, Leyla Uslu, İlknur Atik Saraç | Yayın Yılı: 2012 |450 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754069068 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

London – Seçilmiş Öyküler (Ciltli)

 

Jack London

 

John Griffith Chaney; bilinen adıyla Jack London, 1876`da San Francisco`da doğdu. Düzgün bir eğitim alamadı, kendi kendisini yetiştirdi. Yollarda serserilik etti, hapse girdi. Küçük teknesiyle önce hırsızlık yaptı, sonra hırsızları kovaladı. Alaska`ya altın aramaya gitti. ABD`ye dönüşünden sonra yazarlıkla yaşamını kazanmaya başladı. Planlarını kendi çizdiği teknesiyle okyanusları dolaştı. Binbir serüven peşinde sürdürdüğü yaşamını çok genç yaşta, 1916`da yitirdi. London dünyaca ününü daha çok romanlarına borçludur. Yayınevimiz tarafından yayımlanan Demir Ökçe, Deniz Kurdu, Beyaz Diş, Martin Eden gibi romanları pek çok dile çevrilmiş olsa da, yazarlığının ilk döneminden başlayarak 197 öykü kaleme almış, ilk yayınlanan kitabı Kurdun Oğlu da yine öykülerden oluşmuştur. London`un yayınevimizde yayınlanan 17 kitabından derlediğimiz bu seçkide yazarın 25 öyküsüne yer verdik.

Çeviren: Ali Şan, Deniz Tuncel, Emek Ayşe Yıldız, Gönül Acar, Kadir Kıvılcımlı | Yayın Yılı: 2012 |456 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 14×20 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754069051 | Dili: TÜRKÇE

 

 

 

 

 

Osmanlı Padişah Tuğraları

 

Suha Umur

 

Osmanlı hanedanlığını oluşturan padişahlarının yazılı alâmeti ve bir çeşit imzası olan tuğra, Osmanlı devletinin kuruluşundan saltanatın kaldırılmasına kadar önemini korumuş, çok değişik yerlerde kullanılmış, hat sanatının bir kolu olarak da giderek gelişmiş, devrini yaşamış ve tarihe mal olmuştur. Padişah tuğralarının okunuşunda yardımcı olmak, yazım kuralları ve şekilleri hakkında bilgi vermek amacında olan bu kitapta tuğranın kökeni ve yazılış biçiminin incelenmesinin yanı sıra, tuğra şeklindeki gelişim ve değişiklikler üzerinde durulmuş, her padişahın ve bazı şehzadelerin tuğraları tek tek incelenerek biçim ve yazım şekli açısından içerdiği özellikler konusunda açıklamalar getirilmiştir. Osmanlı Padişah Tuğraları, tuğraların rahat okunabilmesi için hazırlanmış temel kaynağın, bazı eklemelerle yapılan yeni baskısıdır.

| Yayın Yılı: 2011 |288 sayfa | 3. Hm. Kağıt | 20×27 cm | Karton Kapak | ISBN:9789754067248 | Dili: TÜRKÇE